TAUROMAQUIA: VÍSCERAS

[lang_gl] O rito da tauromaquia pode que non sexa exactamente un culto á morte, senón ás vísceras. O que os asistentes queren ver ansiosos, de ollos abertos, son sangue e vísceras, do cabalo, do touro ou do toureiro.[/lang_gl][lang_es] El rito de la tauromaquia puede que no constituya exactamente un culto a la muerte, sino a las vísceras. Lo que los asistentes quieren ver ansiosos, bien abiertos de ojos, son sangre y vísceras. De caballo, de toro o de torero.[/lang_es]

[lang_gl] SOBRE OTERO PEDRAYO[/lang_gl][lang_es]SOBRE RAMÓN OTERO PEDRAYO (en galego)[/lang_es]

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Otero/Pedrayo/arredor/elpepiautgal/20100604elpgal_19/Tes

PEPE RUBIANES, “RUBIÁNS”

[lang_gl] Coñecín a Pepe Rubiáns nunha rúa de Compostela hai anos, andaba el como cómico que era polos camiños e as prazas cunha montaxe dunha obra de Darío Fo. Saudámonos anos despois en Barcelona, el achegouse a ofrecer a súa presenza nun acto de protesta contra a conducta daquel Goberno en relación co “Prestige”. Era un trasterrado de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa).
Non entro en se tiña razón Pepe Rubianes ou o alcalde de Salamanca, só constato que gañan os de sempre, os “nacionais” e que perden os de sempre. E que as víctimas acaban aquí sempre por ser culpábeis. Pepe Rubiáns é declarado culpábel, unha vez máis. Culpábel “ad vitam aeternam”.
Acouga, Pepe, non lles fagas caso. Descansa. [/lang_gl][lang_es] Conocí a Pepe Rubianes en una calle de Compostela hace años, andaba como cómico que era por los caminos y plazas con el montaje de una obra de Darío Fo.
Nos saludamos años después en Barcelona, él se había acercado a ofrecer su presencia en un acto de protesta contra la conducta de aquel Gobierno en relación con el “Prestige”. Era un trasterrado de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa).
No entro en si tenía razón Pepe Rubianes o el alcalde de Salamanca, sólo constato que ganan los de siempre, los “nacionales”, y que pierden los de siempre. Y que las víctimas acaban aquí siempre por ser culpables. Pepe Rubianes es declarado culpable, una vez más. Culpable “ad vitam aeternam”.
Descansa, Pepe, no les hagas caso. Descansa.[/lang_es]

TAUROMAQUIA

[lang_gl] A tauromaquia é un lugar límite na cultura occidental actual, un resto doutra época, a época fundacional da civilización. Gostemos ou non das touradas chámanos a atención.
Hoxe leo nunha crónica dunha tourada, o crítico recrimínalle aos bois que sexan mansos. Quere que sexan bravos, ou sexa asasinos. E penso nun toureiro que está grave como consecuencia dunha cornada. O perigo de morte é o xogo da “corrida”. O toureiro pon en xogo a vida.
Realmente o que se procura nas corridas é iso: presenciar unha morte humana.
(Os artistas non se atreven ao que os toureiros)[/lang_gl][lang_es] La tauromaquia es un lugar límite en la cultura occidental actual, un resto de otra época, la época fundacional de la civilización. Nos gusten o no las corridas de toros, nos llaman la atención.
Hoy leo una crónica de una corrida, el crítico le recrimina a los toros que sean mansos. Quiere que sean bravos, o sea asesinos. Y pienso en un torero que está grave como consecuencia de una cornada. El peligro de muerte es el juego de la corrida. El torero pone en juego su vida.
Realmente lo que se procura en las corridas es eso: presenciar una muerte humana.
(Los artistas no se atreven a lo que los toreros sí)[/lang_es]

[lang_gl] “MUTIS DO ESPECTRO” (“Exit Ghost”, Philip Roth. “Sale el espectro”, Edit. Mondadori)[/lang_gl][lang_es] “Mutis del espectro” (“Exit Ghost”, Philip Roth. “Sale el espectro”, Edit. Mondadori)[/lang_es]

[lang_gl] Falei onte polo mediodía cun amigo, recupérase xa dunha operación, e con outro pola tarde, cousa parecida. Hoxe apañei, outra vez, este libro do Philip Roth e pregunteime por que era que o abría e o deixaba estar unha vez e outra. Volvín ler nel: ao protagonista operárono de próstata, vaise voltar operar, o seu veciño que tiña cancro, matouse, encontra a unha vella operada que resulta que era coñecida de hai cincuenta anos atrás…Páxina 24 da edición de bolso. Parei.
Propósito para o ano próximo, variar máis a dieta literaria.

P.D.: Deixei pasar uns días e volvín ler no libro. Simplemente, do mellor Philip Roth, e iso é dicilo todo.

[/lang_gl][lang_es] Hablé ayer al mediodía con un amigo, se recupera ya de una operación, y con otro por la tarde, algo parecido. Hoy tomé, otra vez, este libro de Philip Roth, me acompañan sus libros desde hace años de forma irregular, y me pregunté por que lo abría y lo volvía a dejar una vez y otra. Volví a leerlo: al protagonista lo operaron de próstata, se va a volver a operar, su vecino, que tenía cáncer, se mató, se encuentra a una vieja operada que resulta que era conocida cincuenta años atrás…Página 24 de la edición de bolsillo. Me paré.
Propósito para el año próximo, variar más la dieta literaria.

P.D.: Finalmente, dejé pasar unos días y volví a leer el libro. Magnífico, el mejor Philip Roth, y eso es decirlo todo. [/lang_es]

Recupero “Israel y el apartgueto” (“La Vanguardia”, 2-2-2009)

http://www.scribd.com/doc/11600912/suso-toro

[lang_gl]ISRAEL PROVOCA, DESAFÍA E CHULEA AO MUNDO[/lang_gl][lang_es] ISRAEL PROVOCA, DESAFÍA Y CHULEA AL MUNDO[/lang_es]

[lang_gl] Quen pense que a historia da humanidade é a historia meramente dos reinos, os estados, as clases sociais…, quen exclúa como categoría existente aos “pobos”, quen ignore ou negue a Herder en suma, non comprenderá o comportamento do estado de Israel, un “estado xudeu”.
Existiu e existe un grupo humano que se ve a si mesmo como “o pobo xudeu”. Históricamente foi un pobo sumamente creativo tanto en espiritualidade e relixiosidaded como en intelixencia lóxica, un pobo cun gran poder para crear linguaxe. Tamén é un pobo que vive a Historia, unha historia específica e propia xudea, sobre dúas patas, a creación e a destrucción.
Esta nova matanza, esta de agora, é unha manifestación desa tendencia destructiva e autodestructiva dun pobo belicoso tanto no pensamento e como na acción.
E só podemos sentir lástima polas víctimas, indignación e noxo polos asasinos. E tamén o que pretendeu o estado de Irael con esa acción: dannos medo. E responsabilizamos a quen lle permitiu e lle permite a Israel chulear ao mundo: os EE.UU.

Carta dunha israelí a Obama.

[/lang_gl][lang_es] Quien piense que la historia de la humanidad es la historia de los reinos, los estados, las clases sociales…, quien excluya como categoría existente y actuante a los “pueblos”, quien ignore o niegue a Herder en suma, no comprenderá el comportamiento del estado de Israel, un “estado judío”.
Existió y existe un grupo humano que se ve hoy día a si mismo como “el pueblo judío”. Históricamente fue un pueblo sumamente creativo tanto en espiritualidad y religiosidad como en inteligencia lógica, un pueblo con un gran poder para crear pensamiento, lenguaje. También es un pueblo que vive la Historia, una historia específica y propia judía, sobre dos patas, la creación y la destrucción.
Esta nueva matanza, ésta de ahora, es una manifestación de esa tendencia destructiva y autodestructiva de un pueblo belicoso tanto en el pensamiento como en la acción.
Y sólo nos puede producir lástima por las víctimas, indignación y asco. Y también lo que pretendió el estado de Israel con esa matanza: nos dan miedo. Y responsabilizamos a quien le permitió y le permite chulear al mundo: los EE.UU.

Carta dunha israelí a Obama. [/lang_es]

“7 PALABRAS” , Premio Crítica de Galicia,

[lang_gl] Sorpresas, a vida é monótona…, e chea de sorpresas. O xuri de literatura da Fundación Premios da Crítica de Galicia concedeulle o Premio á obra publicada o pasado 2009 a “Sete palabras”. Deixoume sen palabras de agradecemento. Hai 23 anos premiáranme “Polaroid”, agora isto. Obrigado. [/lang_gl][lang_es] Sorpresas, la vida es monótona, y llena de sorpresas. El jurado de literatura de la Fundación Premios da Crítica de Galicia le concedió el premio a obra publicada el pasado año 2009 a “7 palabras”. Me dejó sin palabras de agradecimiento. Hace 23 años me habían premiado “Polaroid”, ahora esto. Gracias. [/lang_es]

[lang_gl] BOA NOTICIA: MARCHA UN “OFUSCADO” [/lang_gl][lang_es] BUENA NOTICIA: SE MARCHA UN “OFUSCADO” [/lang_es]

[lang_gl] Nese mesmo programa ademais dese home, Xosé Carlos Caneiro que considera “unha boa noticia” que Suso de Toro abandone a escrita literaria como profesión e como carreira literaria (ademais de desexar que outros me sigan, así ha ficar máis espazo para os grandes e verdadeiros escritores galegos que, como o home de “La Voz”, detestan o impuro e o marketing e fan arte de veras), a profesora Dolores Vilavedra explicou a miña decisión por estar eu “ofuscado”. Os motivos penso que xa os expliquei, a esas explicacións me remito, o de que estou “ofuscado”: levo así toda a vida. Desde rapaz. E como escritor veño facéndolle exactamente as mesmas críticas á literatura galega (e, tamén, á literatura española). Basta con procurarse un exemplar de “F.M.” (Edicións Positivas, 1992).
Pensaron que o autor de “Polaroid” escribira ese libro nun momento de ofuscamento fuxidío? O autor leva case trinta anos de ofuscamento literario e intelectual. Vexo que, aínda hoxe, “Polaroid” é inaceptábel e perturbador.
(E por que non se editou “Polaroid” en castelán? Ninguén se preguntou por que deixei quedar ese libro só en galego? Porque parte da intención do libro era explícitamente para lanzar o meu “ofuscamento” á literatura e cultura galega. E desde fóra podería ser malinterpretado. )[/lang_gl] [lang_es] En ese mismo programa, además de ese hombre, Xosé Carlos Caneiro, que considera “una buena noticia” que Suso de Toro abandone la escritura literaria como profesión y como carrera literaria (además de desear que otros escritores me imiten, así quedará más espacio para los grandes y verdaderos escritores gallegos que, como el hombre de “La Voz”, detestan lo impuro y el marketing y hacen arte del bueno), la profesora Dolores Vilavedra atribuyó mi decisión a estar yo “ofuscado”. Los motivos creo que ya los expliqué, a las explicaciones me remito, lo de que estoy ofuscado: llevo así toda la vida. Desde chaval. Y como escritor vengo haciéndole exactamente las mismas críticas a la literatura gallega (y también al sistema literario español). Basta con procurarse un ejemplar de “F.M.” (Edicións Positivas, 1992). O bajarse de la Red o encargar un ejemplar de “Andar tropezando”.
¿Creyeron que el autor de “Polaroid” había escrito ese libro en un momento de ofuscamiento pasajero? El autor lleva casi treinta años de ofuscamiento literario e intelectual. Veo que, aún hoy, “Polaroid” es inaceptable y perturba. [/lang_es]

[lang_gl]A ENVEXA É VERDE[/lang_gl][lang_es] LA ENVIDIA ES VERDE [/lang_es]

[lang_gl] Aínda que gravara unha entrevista para este programa non o vin cando foi programado, faláranme del persoas que o viran e a min costábame crelo. Era verdade: leña ao mono, que non fala!.
Aquí vai o vencello a un programa da TVG, “Foro aberto”. Do minuto 20 ao 22 fala un escritor chamado Xosé Carlos Caneiro que escribe en “La Voz de Galicia”, e disque disfruta agora tamén dun programa na TVG. Sen dúbida no seu programa será un home ecuánime, decente e profesional; nada de defender os seus intereses particulares. Nada de envexas.
O que di esta persoa, o que deixa quedar aí tranquilamente, é a medida do que se pode dicir do autor Suso de Toro na Galiza sen que ninguén teña nada que alegar en defensa do autor ou da obra. No programa semellan concordar todos: estou “ofuscado”. Realmente levo ofuscado desde o comezo, pois sempre pensei así. É interesante saber estas cousas. Son os tempos de Núñez Feijóo. E de Caneiro (é dicir Santiago Rey).
(Realmente nunca debín subir a este blog un apuntamento no que informaba aos lectores do blog de que era certo que tomaría posesión da miña praza de profesor e abandonaba a profesión de escritor.) [/lang_gl] [lang_es] Aunque había grabado una entrevista para este programa no lo vi cuando fue programado y aunque me habían hablado de el me resistía a creer lo que me contaban. Aquí va el enlace a un programa de la TVG, “Foro aberto”. Del minuto 20 al 22 habla un escritor llamando Xosé Carlos Caneiro que escribe en “La Voz de Galicia” y parece que tiene ahora un programa también en la TVG. Sin duda en su programa hará una labor profesional, imparcial, ecuánime; nada de envidias ni de oponer sus intereses particulares a los de los rivales.
Lo que dice esta persona, lo que deja quedar ahí tranquilamente, es la medida de lo que se puede decir del autor Suso de Toro en Galicia sin que nadie tenga nada que alegar en defensa del autor.
Es interesante saber estas cosas. Son los tiempos de Núñez Feijóo. Y de Caneiro.
(Realmente nunca debí de subir a este blog un apunte en el que informaba a los lectores del blog de que abandonaba la profesión de escritor para tomar posesión de mi plaza de profesor.)[/lang_es]