[lang_gl] DESPEDÍNDOSE (e 2) [/lang_gl][lang_es] DESPIDIÉNDOSE (y 2) [/lang_es]

[lang_gl]2010/06/04
E xa vai sendo tempo de cerrar este “blog?” e deixar de actualizalo.
(E por certo, xa que estamos, a fotografía da parte superior é a de tres atletas subidos a un podium nas olimpiadas de México de 1968: Tommie Smith e John Carlos son os dous homes pretos co puño en alto para protestar pola opresión da xente da súa raza nos EE.UU. O terceiro é Peter Norman, xove carniceiro australiano que aprendeu a correr con tenis prestados e que se solidarizou con eles portando unha insignia polos dereitos humanos. Os dous atletas pretos foron destruidos. Norman tamén.)
Foime distraído o ter o blog aberto, aínda que respondía a algo que me proía: en vendo o que se dicía do Suso de Toro na Rede quixen que tamén estivese aquí a miña voz, a miña versión do tal personaxe ou autor. Pode que servise de algo ou pode que non, non sei dicir.
Doutra banda sempre me interesou un aspecto da arte, o proceso de creación en si mesmo, o camiño que se anda antes de chegar á obra acabada e o blog dun escritor ten algo diso, de acompañamento á creación. Abrín o blog en marzo do ano 2009, van alá 650 apuntamentos entre cancións roubadas, artigos e textos de todo tipo, as máis delas cousas deliberada ou indeliberadamente “sen valor”. Aínda que sempre entendín que para comprender, que etimolóxicamente é “abranguer”, a obra dun autor hai que coñecela enteira, pois todo o que escribe un autor ten significado dentro do contexto da súa obra. A obra dun autor é todo o que decide publicar, sexa obra longa ou breve, efémera ou con pretensión de durar, para un público lido ou ágrafo. E entendo que todo o que hai neste blog é parte da obra do autor Suso de Toro, empezando por aquelas “Botelhas ao mar” que empezaran hai once anos e que tamén andan por algún recuncho deste “Blog?”
Non me ativen ás normas que rexen e caracterizan aos blogs, pois por varios motivos sentinme incapaz de recibir e atender aos apuntamentos de resposta doutros internautas. As miñas desculpas a quen buscase aquí ese diálogo propio dos blogs.
Comeceino cun texto que había de ser o principio dun libro que xa estaba en construcción, “Sete palabras” (e que entón eu titulaba “Arte de maxia”). Finalmente eses parágrafos non acabaron no libro, elimineinos. Destrucción e mais construcción é a creación artística. E remato este “Blog?” cando aquel libro xa camiña por aí. Un momento extraño, botando aínda un libro a andar e retirándose ao tempo, o pasado pésanos a todos e xa non vou tendo forzas para encarnar a Suso de Toro decote. Ese traxe fóiseme facendo pesado de máis.
Endemais, o que quería comprobar xa o fixen. O sentido de escribir para min baséase en dous pés, un é a necesidade de expresión, e sinto que tras “Sete palabras” iso está satisfeito, podería seguir a escribir historias porén coido que non son necesarias. O outro pé foi a necesidade de probarme, de probar se era quen a escribir unha obra que se medise coas dos autores que eu admiraba. Dentro de min xa cheguei a unha conclusión ao respecto, así que o recoñecemento crítico que haxa agradézoo verdadeiramente, mais sinto que dependo menos que nunca da opinión da crítica sobre os meus libros.
A crise económica e a crise na literatura como industria e como profesión, a partir das miñas propias dificultades profesionais, leváronme a repensalo todo nos últimos dous anos, sobre todo a nova situación para os autores que viven do seu oficio, moi específicamente no caso do escritor en lingua galega. Concluín que a figura de escritor que ensaiei chegou a unha fin de camiño, tocaba cambiar de oficio, apartarme e darme unha tregua. Niso estaba eu.
Así estaban as cousas até que, recibido un destino para reincorporarme como funcionario, nun “post” informei a quen lese neste blog do cambio de profesión e de actividade, desde ese momento cambiou para min a relación co blog. O post transformouse en noticia e desencadenou un proceso de explicacións pola miña parte e de debates tan cansado como interesante.

A primeira sorpresa para min foi descubrir o que pode irradiar un blog. A segunda foi que a esa decisión personal fose considerada noticia. A terceira, que houbese persoas realmente desgustadas e tristes pola miña decisión. Cousa que non imaxinaba e que lamento non ter previsto dalgún xeito. Máis dunha persoa chegoume a dicir que lle debía unha explicación, iso desconcertoume: realmente debíalla? Vinme obrigado a plantexarme esa cuestión: ten o escritor a obriga de dar contas aos lectores dos seus libros dunha decisión relativa á súa actividade de escritor e que atinxe aos intereses deses lectores? Que caste de pacto establece o escritor cos seus lectores? Paréceme un asunto interesantísimo.
O verdadeiro coñecemento gáñase coa experiencia, esta experiencia aprendeume que ese pacto existe, fixéronmo ver os lectores: o escritor depende dos lectores e está en débeda con eles. Os lectores son o seu amo, a súa ama. Concordo con que me pediu explicacións, e coido que estou a dar as explicacións debidas. Salvo caso de morte ou doenza seria, o lector ten dereito a agardar que o escritor entregue o seu traballo coa regularidade que sexa e se non é así, ten dereito a unha explicación. Asemade, as nosas experiencias deben ser transmitidas a outras persoas para que podan ser aproveitadas e superadas. Os vivos levantámonos sobre os que viviron antes, así somos os seres humanos.
Tamén comprobei que as reaccións respondían a demandas distintas: había quen me recriminaba o que xa non podería ler futuros libros meus, e esa foi a recriminación máis incómoda pois sinto que é xusta, faime sentir en débeda. Só podo dicir que, entanto que esteamos por aquí, coa vida nunca se sabe. Tamén houbo quen, non sendo lector dos meus libros, consideraba que o apartarme a un lado eu era unha perda para a vida cultural ou social galega, e supoño que teñen razón en parte mais todos temos vida e límites humanos. Hai que saber levantar o pé do acelerador. Todos somos únicos e irrepetíbeis, ninguén é imprescindíbel na vida pública (soamente o somos na nosa vida persoal).
Resumindo, comprobei as dúas dimensións da figura do escritor, o escritor autor dos libros que é patrimonio dos seus lectores e o escritor que é “patrimonio nacional”, patrimonio dunha comunidade humana que o sinte “seu”.
Todo iso foi un test de moitas cousas, tamén de cariño recibido de moitas persoas: foime unha lección de humildade aínda que eu non saiba expresar mellor o agradecemento.

Tamén tiven a sorpresa un pouco desagradábel de que unha decisión absolutamente persoal, que ten a ver coa vida propia en último término, me fose recriminada “case unha deserción”, “como unha chamada a renunciar”. Implica unha falta de comprensión e de respecto persoal absoluta só comprensíbel en quen descoñeza as dificultades que temos vivido algúns neste país nas últimas décadas. Supón unha desconsideración personal e literaria do escritor a quen se lle xulga a conducta e, o máis preocupante, unha visión da sociedade na que non hai lugar realmente para o individuo. O contrario do que eu sinto e penso. Esa actitude ten base nunha concepción burocrática da cultura, piramidal e gobernada por comisarios vixiantes que se sinten donos da cultura e dos creadores. Para min non hai donos da literatura e a cultura.
Canto a manifestacións de xúbilo: “Unha excelente noticia!” ou de rabia, “boicot!” non me val iso de que “está tolo”, “un anormal”. Hai método de máis nesa loucura. Non son cousas de tolos cando circulan sen que ninguén llelo diga de frente, non cando son moeda circulante con normalidade de man en man. Se na cultura galega son normais as manifestacións de tolos sectarios esa cultura ten un problema profundo, é cousa de ir ao médico e miralo. O sectarismo, desde ángulos distintos, está desfacendo tanto a cultura galega como a española.
E agora a cumprir os compromisos adquiridos anteriormente, conferencia en Hamburgo, presentación do último libro en Zamora, en Toro, Feira do Libro de Vigo, dúas intervencións sobre o Camiño en Santiago e presentación do libro no pobo do meu pai, Formariz de Sayago no mes de Agosto (cando voltan os emigrantes ao pobo). E aínda seguiremos a rondar polas páxinas culturais do suplemento “Luces” de El País. Miraremos de cumprir cada un no seu e tamén de descansar un pouco, hai que ir encartando a gaita. Acabaremos por saír da crise aínda que non voltaremos atrás e algún día os palestinos terán un estado digno e terán parte da reparación que se lles debe. Até outra. [/lang_gl][lang_es] 2010/06/04
Ya va siendo tiempo de cerrar este “Blog?” y dejar de actualizarlo (Por cierto, ya puestos, la fotografía en la parte superior es la de tres atletas subidos a un podium en las olimpiadas de México de 1968: Tommie Smith y John Carlos son los dos hombres negros con el puño en alto para protestar por la opresión de la gente de su raza en los EE.UU. El tercero es Peter Norman, joven carnicero australiano que aprendió a correr con zapatillas prestadas y que se solidarizó con ellos portando una insignia por los derechos humanos. Los dos atletas negros fueron destruidos. Norman también.)
Me resultó distraído el tenerlo abierto, aunque respondía a algo que me molestaba: viendo lo que se decía en la Red del tal Suso de Toro quise que también estuviese aquí mi voz, mi versión de tal personaje o autor. Puede que haya servido de algo o puede que no, no sé decir.
Por otro lado siempre me interesó un aspecto del arte, el proceso de creación en si mismo, el camino que se anda antes de llegar a la obra acabada, y el blog de un escritor tiene algo de eso, de acompañamiento a la creación literaria. Abrí el blog en marzo del año 2009, van allá 650 apuntes entre canciones robadas, artículos y textos de todo tipo, la mayoría de estas cosas deliberada o indeliberadamente “sin valor”. Aunque siempre entendí que para comprender, que etimológicamente quiere decir “abarcar”, la obra de un autor hay que conocerla entera, pues todo lo que escribe un autor tiene significado dentro del contexto de su obra. La obra de un autor es todo lo que decide publicar, sea obra larga o breve, efímera o con pretensión de durar, para un público leído o analfabeto. Entiendo que todo lo que hay en este blog es parte de la obra del autor Suso de Toro, empezando por aquellas “Botelhas ao mar” que empezaran hace once anos y que también andan ahora por algún rincón de este “Blog?”
No me atuve a las normas que rigen y caracterizan a los blogs, pues por varios motivos me sentí incapaz de recibir y atender a los apuntes de respuuesta de otras personas. Mis disculpas a quien buscase aquí ese diálogo propio de los blogs.
Lo comencé con un texto que iba ser el principio de un libro que ya estaba en construcción, “Sete palabras” (y que por entonces titulaba “Por arte de magia”). Finalmente ese comienzo ni siquiera está en el libro, lo eliminé. Destrucción y construcción es la creación artística. Y cierro este “Blog?” cuando aquel libro ya camina por ahí. Un momento extraño, echando a andar todavía un libro y retirándose uno a un lado, el pasado nos pesa a todos y me van faltando las fuerzas para encarnar a Suso de Toro a diario. Ese traje se fue haciendo demasiado pesado.
Por otra parte, lo que quería comprobar ya lo hice. El sentido de escribir para mí se basaba en dos pies, uno era la necesidad de expresión, y siento que tras “Siete palabras” eso está satisfecho, puedo seguir escribiendo historias pero no creo que sean necesarias. El otro pie fue la necesidad de probarme, de probar si era capaz de escribir una obra que se midiese con las de los autores que admiraba. Dentro de mí ya llegué a una conclusión al respecto, así que el reconocimiento crítico que haya lo agradezco realmente, pero siento que dependo menos que nunca de la opinión de la crítica sobre mis libros.
La crisis económica y la crisis que se está dando en la literatura como industria y como profesión, partiendo de mis propias dificultades profesionales, me llevaron a repensarlo todo en los últimos dos años, sobre todo la nueva situación para los autores que viven de su oficio, muy específicamente para en el caso del escritor en lengua gallega. Concluí que la figura del escritor que ensayé llegó a un fin del camino, tocaba cambiar de oficio, apartarme y tomarme una tregua. En eso estaba.
Así estaban las cosas hasta que, una vez que recibí un destino para reincorporarme como funcionario, hice constar a quien leyese este blog ese cambio de actividad, desde ese momento cambió para mí la situación de este blog. El post se transformó en noticia y desencadenó un proceso de explicaciones por mi parte y de discusiones y debates tan cansado como interesante.                  La primera sorpresa para mí fue descubrir lo que puede irradiar un blog. La segunda fue que esa decisión personal fuese considerada noticia. La tercera, que hubiese personas verdaderamente tristes y disgustadas por mi decisión. Algo que no imaginaba y que lamento no haber previsto de algún modo. Más de una persona me llegó a decir que le debía una explicación, eso me desconcertó: ¿realmente se la debía? Me vi obligado a plantearme esa cuestión: ¿tiene el escritor la obligación de dar cuentas a los lectores de sus libros de una decisión relacionada con su actividad como escritor y que afecta a los intereses de esos lectores? ¿Qué clase de pacto establece el escritor con sus lectores? Me parece un asunto interesantísimo.
El verdadero conocimiento se gana con la experiencia, esta experiencia me enseñó que ese pacto existe, me lo hicieron ver los lectores: el escritor depende de los lectores y está en deuda con ellos. Los lectores son su amo, su ama. Salvo caso de muerte o enfermedad seria el lector tiene derecho a esperar que el escritor entregue su trabajo con la regularidad que sea y si no es así merece una explicación, para que se haga a la idea y pueda tomar las medidas que considere oportunas. Estoy de acuerdo con quien me pidió explicaciones, y creo que he dado las explicaciones debidas. Además, nuestras experiencias deben ser transmitidas a otras personas para que puedan ser aprovechadas y superadas, los vivos nos levantamos sobre los que vivieron antes, así somos los humanos.
También comprobé que las reacciones respondían a demandas distintas: había quien me recriminaba que ya no podría leer futuros libros míos. Sólo puedo decir que, mientras sigamos por aquí, con la vida nunca se sabe. También hubo quien, no siendo lector de mis libros, consideraba que el apartarme a un lado era una pérdida para la vida cultural o social gallega, y supongo que en parte tienen algo de razón pero todos tenemos vida y límites humanos, hay que saber levantar el pie del acelerador. Todos somos únicos e irrepetibles, pero nadie es imprescindible en la vida pública (sólo lo somos en nuestra vida personal).
Resumiendo, comprobé las dos dimensiones de la figura pública del escritor, el escritor autor de los libros que es patrimonio de sus lectores y el escritor que es “patrimonio nacional”, patrimonio de una comunidad humana que lo siente como “suyo”.
Todo eso fue un test de muchas cosas, también de cariño recibido de muchas personas: fue una lección de humildad aunque no sepa expresar mejor mi agradecimiento. También tuve la sorpresa un tanto desagradable de que una decisión absolutamente personal, que tiene que ver con la propia vida en último término, me fuese recriminada por alguna persona como “casi una deserción” o “una llamada a renunciar”. Demuestra una falta de comprensión y de respeto personal absoluta, sólo comprensible en quien desconozca las dificultades que hemos vivido algunos escritores en Galicia en las últimas décadas. Supone una desconsideración personal y literaria del escritor a quien se le juzga la conducta y, lo más preocupante, una visión de la sociedad en la que no hay lugar realmente para el individuo. Lo contrario de lo que siento y pienso. Una actitud que se basa en una concepción burocrática de la cultura, piramidal y gobernada por comisarios que se sienten dueños de la cultura y de los creadores. Para mí no hay dueños de la literatura y la cultura. Los dueños de uno, nadie. O los que uno escoja libremente.
En cuanto manifestaciones de júbilo por mi decisión: “¡Una excelente noticia!”, o de rabia, “¡boicot!”, no me vale eso de que “está loco”, o “un anormal”. No son cosas de locos, hay demasiado método en esa locura. No cuando son monedas que circulan impunemente y con naturalidad de mano en mano. Si en los alrededores de la cultura gallega son normales las manifestaciones de sectarismo enloquecido esa cultura tiene un problema, es cosa de ir al médico y mirarlo. El sectarismo desde distintos ángulos está destrozando tanto la cultura española como la gallega.
¿Lo que pienso de ser escritor hoy en España desde mis zapatos? Ya lo escribí claro en “Qué va a ser del escritor” (En la Red y en en este blog? en la categoría “Fin de partida”.)
Y ahora a cumplir los compromisos adquiridos anteriormente: conferencia en Hamburgo, presentación del último libro en Zamora, en Toro, Feira do Libro de Vigo, dos intervenciones sobre el Camino en Santiago y la presentación del libro en el pueblo de mi padre, Formariz de Sayago, en Agosto (cuando vuelven los emigrantes al pueblo). Y aún seguiremos rondando por las páginas culturales del suplemento “Luces” de El País en la edición de Galicia.
E intentaremos cumplir cada uno en lo suyo y también descansar algo, acabaremos saliendo de la crisis aunque ya no volveremos atrás y algún día el pueblo palestino tendrá un estado digno y tendrán parte de la reparación que se les debe. Hasta otra. [/lang_es]