TAUROMAQUIA

[lang_gl] A tauromaquia é un lugar límite na cultura occidental actual, un resto doutra época, a época fundacional da civilización. Gostemos ou non das touradas chámanos a atención.
Hoxe leo nunha crónica dunha tourada, o crítico recrimínalle aos bois que sexan mansos. Quere que sexan bravos, ou sexa asasinos. E penso nun toureiro que está grave como consecuencia dunha cornada. O perigo de morte é o xogo da “corrida”. O toureiro pon en xogo a vida.
Realmente o que se procura nas corridas é iso: presenciar unha morte humana.
(Os artistas non se atreven ao que os toureiros)[/lang_gl][lang_es] La tauromaquia es un lugar límite en la cultura occidental actual, un resto de otra época, la época fundacional de la civilización. Nos gusten o no las corridas de toros, nos llaman la atención.
Hoy leo una crónica de una corrida, el crítico le recrimina a los toros que sean mansos. Quiere que sean bravos, o sea asesinos. Y pienso en un torero que está grave como consecuencia de una cornada. El peligro de muerte es el juego de la corrida. El torero pone en juego su vida.
Realmente lo que se procura en las corridas es eso: presenciar una muerte humana.
(Los artistas no se atreven a lo que los toreros sí)[/lang_es]