[lang_gl]ISRAEL PROVOCA, DESAFÍA E CHULEA AO MUNDO[/lang_gl][lang_es] ISRAEL PROVOCA, DESAFÍA Y CHULEA AL MUNDO[/lang_es]

[lang_gl] Quen pense que a historia da humanidade é a historia meramente dos reinos, os estados, as clases sociais…, quen exclúa como categoría existente aos “pobos”, quen ignore ou negue a Herder en suma, non comprenderá o comportamento do estado de Israel, un “estado xudeu”.
Existiu e existe un grupo humano que se ve a si mesmo como “o pobo xudeu”. Históricamente foi un pobo sumamente creativo tanto en espiritualidade e relixiosidaded como en intelixencia lóxica, un pobo cun gran poder para crear linguaxe. Tamén é un pobo que vive a Historia, unha historia específica e propia xudea, sobre dúas patas, a creación e a destrucción.
Esta nova matanza, esta de agora, é unha manifestación desa tendencia destructiva e autodestructiva dun pobo belicoso tanto no pensamento e como na acción.
E só podemos sentir lástima polas víctimas, indignación e noxo polos asasinos. E tamén o que pretendeu o estado de Irael con esa acción: dannos medo. E responsabilizamos a quen lle permitiu e lle permite a Israel chulear ao mundo: os EE.UU.

Carta dunha israelí a Obama.

[/lang_gl][lang_es] Quien piense que la historia de la humanidad es la historia de los reinos, los estados, las clases sociales…, quien excluya como categoría existente y actuante a los “pueblos”, quien ignore o niegue a Herder en suma, no comprenderá el comportamiento del estado de Israel, un “estado judío”.
Existió y existe un grupo humano que se ve hoy día a si mismo como “el pueblo judío”. Históricamente fue un pueblo sumamente creativo tanto en espiritualidad y religiosidad como en inteligencia lógica, un pueblo con un gran poder para crear pensamiento, lenguaje. También es un pueblo que vive la Historia, una historia específica y propia judía, sobre dos patas, la creación y la destrucción.
Esta nueva matanza, ésta de ahora, es una manifestación de esa tendencia destructiva y autodestructiva de un pueblo belicoso tanto en el pensamiento como en la acción.
Y sólo nos puede producir lástima por las víctimas, indignación y asco. Y también lo que pretendió el estado de Israel con esa matanza: nos dan miedo. Y responsabilizamos a quien le permitió y le permite chulear al mundo: los EE.UU.

Carta dunha israelí a Obama. [/lang_es]