[lang_gl]CON OUTRO AMIGO, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERRÁN, A MADRID [/lang_gl][lang_es] CON OTRO AMIGO, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERRÁN, A MADRID[/lang_es]

[lang_gl] Á fin o que quedan son as persoas que lle queren a un. Para a apresentación das “7 palabras” (Alianza Editorial) na Feira do Libro madrileña o próximo domingo 30 de Maio, ademais do Javier Rioyo, ademais do Manuel Galiana, ademais da miña editora Valeria Ciompi, ademais do viño de Toro de Bodegas Fariña…, acompañarame desde Santiago un antigo amigo, José Manuel González Herrán. José Manuel é catedrático de literatura española e, sobre todo, un amigo que fixen sendo eu alumno e el xove profesor no Instituto masculino de Santiago no curso 1072-72 (38 anos van!).
Foi entón cando, logo de pasar polas mans de bos profesores como Manuel Quintáns, como Varela Jácome e como el mesmo, imaxineime como escritor. Hai algo de tráxico en pretender realizar os soños. [/lang_gl][lang_es] Al fin lo que quedan son las personas que le quieren a uno, los amigos. Para la presentación de las “7 palabras” (Alianza Editorial) en la Feira del Libro madrileña el próximo domingo 30 de Mayo, además de Javier Rioyo, además de Manuel Galiana, además de mi editora Valeria Ciompi, además del vino de Toro de Bodegas Fariña…, me acompañará desde Santiago un antiguo amigo, José Manuel González Herrán. Entre todos vamos a decir más de siete palabras.
José Manuel es catedrático de literatura española y, sobre todo, un amigo que hice siendo yo alumno y él joven profesor en el instituto masculino de Santiago en el curso 1972-73 (¡van 38 años!)
Fue entonces cuando, luego de pasar por las manos de buenos profesores como Manuel Quintáns, como Varela Jácome y como él mismo, me imaginé como escritor. Hay algo de trágico siempre en pretender realizar los sueños. [/lang_es]