[lang_gl] PIM, PAM, PUM. DESDE AQUÍ E DESDE ALÁ[/lang_gl][lang_es] PIM, PAM,PUM. LOS DE AQUÍ Y LOS DE ALLÁ [/lang_es]

[lang_gl] Andaba eu onte amolado porque, unha outra vez máis, outro columnista do ABC, ou de La Razón ou da Cope mandábame un lapote sen que viñese a conto. O César Alonso de los Ríos (teño remorsos ou vergoña por ter sido comunista cando individuos así tamén o foron): “Luego había que hacer la «batalla cultural» -que diría Suso de Toro- en contra de la Iglesia y la Unidad (sic)”.
Andaba eu amolado pensando nos sectarios madrileños e aínda non sabía que habería quen quixese convocar na Galiza un boicot aos meus libros: visibilizan o que estaba oculto.
Non empurrar, xa marchaba.[/lang_gl][lang_es] Andaba yo ayer disgustado porque, otra vez más, otro columnista de ABC, o de La Razón o de la Cope o de Periodista digital o de…, me lanzaba una torta al pasar sin que viniese a cuento. César Alonso de los Ríos (tengo remordimientos y siento vergüenza de haber sido comunista cuando individuos así también lo fueron): “Luego había que hacer la “batalla cultural” -que diría Suso de Toro- en contra de la Iglesia y la Unidad (sic)”.
Estaba yo disgustado pensando en los sectarios madrileños y aún no sabía que convocarían públicamente en Galicia un boicot a mis libros: visibilizan lo que estaba oculto.
No empujar, ya me marchaba.[/lang_es]