[lang_gl]FORMIGAS POLA PANTALLA[/lang_gl][lang_es]HORMIGAS POR LA PANTALLA [/lang_es]

[lang_gl] Unha formiga pasa pola pantalla adiante, dá unha volta ao redor do epígrafe “Fin de partida” deste blog e volta polo lado da pantalla por onde veu. Que me quere dicir? Quéreme dicir algo? Que vaia acabando?
(Hoxe vexo que as formigas saen de dentro do teclado, como se tivesen feito alí un formigueiro. Teño dúbidas de se os apuntamentos no blog escríboos eu ou elas. Supoño que aínda son eu)[/lang_gl][lang_es] Una hormiga pasa por la pantalla adelante, da una vuelta alrededor del epígrafe “Fin de partida” de este blog y se vuelve por el lado de la pantalla por donde llegó. ¿Qué me quiere decir? ¿Que vaya acabando?
(Hoy veo que las hormigas salen de dentro del teclado, como si hubiesen hecho allí un pequeño hormiguero. Tengo dudas de si estos apuntes en el blog los escribo yo o ellas. Supongo que aún soy yo. )[/lang_es]