CAMILO NOGUEIRA: “Pedrón de Ouro”

[lang_gl] A Camilo Nogueira foille entregado o “Pedrón de Ouro” como recoñecemento á súa vida mesma, unha vida con sentido vivida ao arredor da Galiza. Non teño palabras para reivindicar ao Camilo. Alégrome de que se fagan, á fin, eses recoñecementos. A “laudatio” de Xusto Beramendi é xusta e precisa e non digo máis. (Está publicada nalgures?)
(E ao Fermín Bouzas quen paréceme recordar que nos apresentou ao Manuel Rivas e a min cada un seu libro hai un mundo de anos na Residencia de Estudiantes madrileña, parabéns polo “Pedrón de Honra”, ese xesto de cariño que é ser premiado na túa terra cando ti te sintes lonxe e esquecido. )[/lang_gl][lang_es] A Camilo Nogueira le fue entregado el “Pedrón de Ouro” como reconocimiento a su vida misma, una vida con sentido vivida alrededor de Galicia. No tengo palabras para reivindicar a Camilo. Me alegra que se hagan, al fin, esos reconocimientos. La “laudatio” de Justo Beramendi es justa y precisa.
(Y a Fermín Bouza, que creo recordar que nos presentó un libro a Manuel Rivas y otro a mí en la REsidencia de estudiantes madrileña hace sabe uno cuantos años, felicitaciones por recibir el Pedrón de Honra, ese gesto cariñoso que es que te premien en tu tierra, cuando te sientes lejos y olvidado. )