[lang_gl] AS FORMIGAS [/lang_gl] [lang_es]LAS HORMIGAS [/lang_es]

[lang_gl] Estas formigas deste ano non son as da vez pasada, son outras. Son tordas, parvas, obtusas, non marchan, andan por todo lado, cada vez por máis lugares da casa. Mesmo polo teclado agora mentres estou a escribir isto.
Teño medo a caer dentro dun conto escrito por Borges ou Cortázar. Ou que teña escrito eu propio. Hase de ver.
(Unha acaba de se meter pola manga da camisa brazo adiante.) [/lang_gl][lang_es] Estas hormigas de este año non son las de la vez pasada, son otras, diferentes. Son brutas, tontas, obtusas, no se marchan, andan por todos los lados, cada vez por más lugares de la casa. Incluso por el teclado ahora mientras escribo esto.
Tengo miedo a caer dentro de un cuento escrito por Borges o Cortázar. O que haya escrito yo mismo. Se verá.
(Una acaba de meterse por la manga de la camisa brazo adelante)[/lang_es]