[lang_gl]”MORGÚN” E A XENTE DA BRÉTEMA[/lang_gl][lang_es] “MORGÚN” Y EL PUEBLO DE LA NIEBLA[/lang_es]

[lang_gl] Hai anos escribín un libro, “O pobo da brétema” (Edit. Aguilar) no que trataba da cultura celta, esa cousa que nos ten prohibida aos galegos a prehistoriografía falanxista dominante, e uns anos despois escribín “Morgún” (Xerais) (A ilustración dunha personaxe, “Dous corvos”, foi unha proposta do debuxante Abraldes que no tuvo consecuencia). Teño a impresión de que estes dous libros simplemente non teñen contexto para ser comprendidos, ou sequera lidos con atención. Para recibir “Morgún” primeiro habería que ler “O pobo da brétema”. Algún día, pode.
Leo nun post que agradezo de corazón e no que sería lindo poderme ver. Non teño unha visión tan heroica de min, madialeva. Aínda que xa quixera, sempre admirei o lema do grande guerreiro Cu Chu Lain, o salmón: “Defendo a todo humilde, ofendo a todo poderoso”. E non o puxen de cita nalgún deses dous libros? Parécemo lembrar (ónde andarán eses libros pola casa)[/lang_gl][lang_es] Hace años escribí un libro, “El pueblo de la niebla”, (Edit. Aguilar) en el que trataba de la cultura celta, eso que nos prohíbe a los gallegos la prehistoriografía falangista dominante, y unos años después escribí “Morgún” (Editorial S.M.). (La ilustración de un personaje, “Dos cuervos”, fue una propuesta del dibujante Abraldes que no tuvo consecuencia). Tengo la impresión de que estos dos libros simplemente no tienen contexto para ser comprendidos, o al menos leídos con atención. Para recibir “Morgún” primero habría que haber leído “El pueblo de la niebla”. Algún día, quizá.
Leo en un blog un post que agradezco de corazón y en el que sería hermoso poderme ver. No tengo una visión tan heroica de mí, eso seguro. Aunque ya quisiera, siempre admiré el lema del gran guerrero Cu Chu Lain, el salmón: “Defiendo a todo humilde, ofendo a todo poderoso”. ¿No puse esa cita en alguno de esos dos libros? Me parece recordar que sí (dónde andarán esos libros por la casa adelante) [/lang_es]