[lang_gl]LIBROS ORFOS: Bolaño, Ballesteros[/lang_gl][lang_es]LIBROS HUÉRFANOS: Bolaño, Ballesteros [/lang_es]

[lang_gl] O escritor aprende desde a primeira vez que ve un libro seu editado que ten que estar detrás do libro e acompañalo, non se valen de todo sós. É un caso curioso o dos libros do chileno Roberto Bolaño que morreu cando os seus libros empezaban a camiñar sós e seguen polo mundo adiante. Ou o de Anxo Rei Ballesteros, que non chegou a ver editado ” A noite do moucho“. [/lang_gl][lang_es] El escritor aprende desde la primera vez que ve un libro suyo editado que tiene que estar detrás del libro y acompañarlo, no se valen por si mismos completamente. Es un caso curioso el de los libros del chileno Roberto Bolaño que murió cuando sus libros empezaban a caminar solos y siguen por el mundo adelante. O el de Anxo Rei Ballesteros, que no llegó a acabar ni a ver editado, “A noite do moucho“. [/lang_es]