[lang_gl]”librodenotas.com”: Marcos Taracido: sobre a 2º persoa en “7 palabras” e unha entrevista[/lang_gl][lang_es]”librodenotas.com”: Marcos Taracido: sobre la 2ª persona en “7 Palabras” y una entrevista[/lang_es]

[lang_gl] Non coñezo en presencia encarnada a Marcos Taracido, só a través da Internet. Faloume del un amigo, David de Ugarte, hai uns anos, desde entón tivemos oportunidade de que fose o meu editor, “Andar tropezando“, e aínda con iso e con vivir a poucos quilómetros de distancia non nos temos tropezado. A vida moderna élles ben rara.
Neste apuntamento no seu Libro de Notas Taracido reflexiona, moi agudamente, sobre o sentido da segunda persoa na narración, en concreto en “Sete palabras” (a editorial galega é “Xerais”). Un últimamente xa non está afeito a ler comentarios puramente literarios, como os seus, e agradéceo.
Sobre a segunda persoa: coido que acaba de ter sentido precisamente cando decido abandonar a escrita literaria e a vida de escritor. Cando escribía o libro non era consciente de que me estaba a conducir ao que Marcos chama un “suicidio” do autor (máis ben paréceme unha extinción. Non sei).
Ademais, o que comezou sendo un intercambio de “emails” acabou sendo un interrogatorio ou unha entrevista, segundo se mire a cousa. [/lang_gl][lang_es] No conozco en presencia encarnada a Marcos Taracido, sólo a través de Internet. Me habló de él hace años un amigo, David de Ugarte, desde entonces hemos tenido oportunidad de que fuese editor de un libro mío, “Andar tropezando” y con todo y con eso y con vivir a pocos quilómetros uno de otro no nos hemos tropezado nunca. La vida moderna es muy rara.
En este apunte en su Libro de Notas, Taracido reflexiona, muy agudamente, sobre el sentido de la segunda persona en la narración, en concreto en “Siete palabras” (la editorial en gallego es “Xerais” y en castellano “Alianza”). Uno últimamente ya no está acostumbrado a leer comentarios puramente literarios, como los suyos, y se agradecen.
Sobre el narrar en segunda persona: creo que acaba de tener sentido precisamente cuando, posteriormente, decido abandonar la escritura literaria y, sobre todo, la vida de escritor. Cuando escribía el libro no era consciente de que me estaba conduciendo a lo que Marcos llama un “suicidio” del autor (más bien me parece una extinción. No sé).
Además, lo que comenzó siendo un intercambio de “emails” acabó siendo un interrogatorio o una entrevista, según se mire la cosa.[/lang_es]