MOTIVOS PARA VOMITAR

[lang_gl] Máis que motivos para a decepción hai motivos para o vómito. Lembro a campaña de apoio a Els Joglars cando foron condenados pola xustiza militar franquista e vexo agora a Boadella e aos seus a soldo de Esperanza Aguirre. Non son precisos os comentarios.
Enteirome de que volve a meterse con varias persoas, eu entre elas, noutra montaxe súa. Gábano no ABC, naturalmente. A que o odio dese homiño? Os miserábeis non precisan máis motivo que a súa miseria.
Fica o consolo de saber que tamén a el lle nacerá o vómito cando se mire no espello para afeitarse polas mañás. [/lang_gl] [lang_es] Más que motivos para la decepción hay motivos para el vómito. Recuerdo la campaña de apoyo, nuestro apoyo de tantos, a Els Joglars cuando fueron condenados por la justicia militar franquista y veo ahora a Boadella y a los suyos a sueldo de Esperanza Aguirre. Sobran los comentarios.
Me entero de que vuelve a meterse con varias personas, yo entre ellas,  en otro montaje suyo. Lo celebran en el ABC, naturalmente. ¿A qué el odio de ese hombre? Los miserables no necesitan más motivo que su propia miseria.
Me consuela saber que también a él le nacerá el vómito cuando se mire al espejo por la mañana para afeitarse. [/lang_es]