[lang_gl]ESPAÑA ATRAPADA NO SÍNDROME DE LOT: NON É POR GARZÓN, É POLO FRANQUISMO[/lang_gl][lang_es]ESPAÑA ATRAPADA EN EL SÍNDROME DE LOT: NO ES POR GARZÓN, ES POR EL FRANQUISMO[/lang_es]

[lang_gl] O procesamento, procesamentos,  ao xuiz Garzón motiva hoxe marchas de protesta en moitas cidades:non se trata de Garzón, que tamén, trátase do franquismo. O franquismo é esa fantasma que segue aí, tan presente, tan actuante, e o que eses cidadáns piden é o procesamento do franquismo en ausencia.
Nin sequera iso é posíbel nesta España presa do síndrome da muller de Lot.
É: hai medo. E os administradores do herdo do franquismo saben que temos medo, por iso actúan con este descaro. [/lang_gl][lang_es] El proceso, procesos, del juez Garzón motiva hoy marchas de protesta en muchas ciudades: no se trata de Garzón, aunque también, se trata del franquismo. El franquismo es ese fantasma que sigue ahí, tan presente,tan actuante,y lo que esos ciudadanos piden es el proceso del franquismo en ausencia.
Ni siquiera eso es posible en esta España presa del síndrome de la mujer de Lot.
Sí: hay miedo. Y los administradores de la herencia del franquismo saben que tenemos miedo, por eso actúan con esta desvergüenza.[/lang_es]