“NEVERMIND”

[lang_gl] Mercara esa cassette de Nirvana para ouvir no auto. Cambiei de auto e o novo xa non tiña reproductor de cassettes. Agora encontro pola casa adiante un CD que me regalaron hai uns anos. Mais, se o disco é do ano 1991! Canto tempo vai alá, se xa a xente non gasta cassettes, cds, que “baixa” a música da Rede…Que maior vai a fantasma do Kurt Cobain! Mesmo os mortos envellecen. (Así e todo as cancións seguen a soar ben)[/lang_gl][lang_es] Había comprado esa cassette de Nirvana para escuchar en el coche. Cambié de coche y el nuevo ya no traía reproductor de cassettes. Ahora encuentro por la casa adelante un CD que me regalaron hace unos años. Pero, ¡si el disco es del año 1991! Cuánto tiempo ha transcurrido, si ya la gente no gasta cassettes, cds, que “baja” la música de la Red…¡Qué mayor está el fantasma de Kurt Cobain! Incluso los muertos envejecen. (Con todo, las canciones siguen sonando bien)[/lang_es]