“FOR THE FALLEN” (Bernard Herrmann)

[lang_gl] A grandiosidade da peza “For The Fallen”, homenaxe de Bernard Herrmann, sempre grande, aos soldados, imaxinamos que norteamericanos, que estaban a caer naqueles días da II Guerra Mundial. Esa grandiosidade resulta acaída aos episodios nacionais, ás grandes batallas. Non resulta imaxinábel, en troques, para os fusilados contra unha parede ou dun tiro na caluga.Os fusilados ou “paseados” morren de xeito humillante.  As historias nacionais son solemnes, as persoas en troques morren como morremos, sós.[/lang_gl][lang_es] La grandiosidad de la pieza “For The Fallen”, homenaje de Bernar Herrmann, siempre grande, a los soldados, imaginamos que norteamericanos, que estaban cayendo en aquellos días de la II Guerra Mundial. Esa grandiosidad resulta apropiada a los episodios nacionales, a las grandes batallas. No resulta imaginable en cambio a los fusilados contra una pared o de un tiro en la nuca. Los fusilados o “paseados” mueren de forma humillante. Las historias nacionales son solemnes, las personas en cambio mueren como morimos. Solos.[/lang_es]