M.V.M. (Manuel Vázquez Montalbán): “El Escriba sentado”

[lang_gl] A darlle unha volta a “El escriba sentado”, textos de MVM sobre libros: textos cheos de ansiedade, de sufrimento intelectual, de degoxo por situar cada libro, explicar cada cousa…Vázquez Montalbán morreu de frenesí, frenesí da súa vida. (Hai quince días, na Sorbona, volvín ouvir que me relacionaban coa figura de MVM: coido que non é correcto, prefiro non dicir o que penso. Tamén eu tería que analisar e explicar con detalle)

Por certo que titulei “O escriba sentado” a un dos capítulos de “Sete palabras”. (É coincidencia, supoño.)[/lang_gl][lang_es] Dándole un repaso a “El escriba sentado”, textos de MVM sobre libros: textos llenos de ansiedad, de sufrimiento intelectual, de afán por situar cada libro, explicar cada cosa…Vázquez Montalbán murió de frenesí, frenesí de su vida. (Hace quince días, en la Sorbona, volví a oír que me relacionaban con la figura de MVM: creo que no es correcto, prefiero no decir lo que pienso, también yo tendría que analizar y explicar cada cosa con detalle)

Por cierto que titulé “El escriba sentado” a uno de los capítulos de “Siete palabras” (Es coincidencia, supongo)[/lang_es]