INTERNET: ADICCIÓN

[lang_gl] Internet nútrese das nosas adiccións. Aínda máis: Internet é unha adicción en si. Internet é a adicción, estimado adict@, meu/miña irmán/irmá. [/lang_gl][lang_es] Internet se nutre de nuestras adicciones. Aún más: Internet es una adicción en si. Internet es la adicción, estimad@ adict@, mi herman@[/lang_es]