EDUARDO MOREIRAS (“Follas de vagar”)

[lang_gl]A prensa é droga dura, é como unha taza de café preto, buscamos no xornal pequenos chutes que estimulen. Mais ás veces hai que escribir maino sobre un libro valiosamente maino. Mesmo nun xornal debe haber pequenos espazos para coller alento.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/contemplacion/da/realidade/elpepiautgal/20100129elpgal_22/Tes[lang_

[/lang_gl][lang_es] La prensa es droga dura, es como una taza de café negro, buscamos en el periódico pequeños chutes que estimulen. Pero a veces hay que escribir tranquilo sobre un libro valiosamente tranquilo. Incluso en un periódico debe haber pequeños espacios para coger aire.

(en galego)

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/contemplacion/da/realidade/elpepiautgal/20100129elpgal_22/Tes

[/lang_es]