UN ATRACO (culpas de escritor)

[lang_gl] Hai anos abrín unha noveliña, “Ambulancia”, cun atraco imaxinado nunha gasolineira. Leo hoxe que houbo un atraco nesa gasolineira, moi semellante ao imaxinado por min hai anos e sinto un aquel de culpa.

A literatura son meiguerías, feitizos. [/lang_gl][lang_es] Hace años abrí una novelita, “Ambulancia”, con un atraco imaginado en una gasolinera. Leo hoy que hubo un atraco en esa gasolinera, muy semejante al imaginado por mí hace años. Y siento algo de culpa.

La literatura son actos mágicos, hechizos.[/lang_es]