ABSURDOS DIARIOS (“Bitácora”)

[lang_gl] Gardo apuntamentos desde hai vintesete anos que desde hai vinteún se transformaron nunhas “bitácoras”, diario de escritor. Van 10 libretas. Fáltanme catro carillas para rematar a décima. Estame a vencer a sensación de absurdo. A que remate esta debo empezar outra?, pregúntome.  Ou deixalo estar.

Ten algún sentido xa o narcisismo e fetichismo do escritor? Ou pasou ese tempo xa, cousa doutra época?[/lang_gl][lang_es] Guardo apuntes desde hace veintisiete años que desde hace veintiuno se transformaron en unas “bitácoras”, diario de escritor. Van 10 libretas. Me faltan cuatro carillas de página para acabar la décima. Me está venciendo la sensación de absurdo. ¿Al acabar ésta debo empezar otra?, me pregunto. O debo dejarlo estar.

¿Tiene algún sentido el narcisismo y el fetichismo del escritor? ¿O pasó ese tiempo ya, algo de otra época?[/lang_es]