“GEORGE STEINER en The New Yorker”

[lang_gl] “George Steiner at “The New Yorker”“, así se titula un volume editado en castelán por Editorial Siruela. Merqueino e probabelmente sexa un dos poucos libros que lea enteiro (a capacidade de ler pérdese, ese é todo un tema impensado).

Sempre me quedou amargo de ter discutido públicamente con Steiner; a súa propia rectificación, mostra de intelixencia, sóubome amarga. Hai anos que non gusto de cousas que escribe e di mais unha vida é  unha vida e admiro moito á súa intelixencia iluminadora e moitos dos libros, memorabeis, escritos hai anos. Quedoume amargo, mais probabelmente volvería escribir e facer o mesmo. Aínda amargando. Vivir con culpa, aínda sen merecemento é o signo de algúns. [/lang_gl][lang_es] “George Steiner at “The New Yorker”“, así se titula un volumen editado en castellano por Editorial Siruela. Lo compré y probablemente sea uno de los pocos libros que lea entero, aunque sea por partes, (la capacidad de leer se pierde, ese es todo un tema impensado).

Me quedó gusto amargo por haber discutido públicamente con Steiner; su propia rectificación, muestra de alta inteligencia, me supo amarga. Hace años que no me interesan cosas que escribe pero una vida es una vida y admiro much su inteligencia iluminadora y muchos de sus libros, memorables, escritos hace años. Me quedó el amargo, pero probablemente volvería a escribir y a hacer lo mismo. Aún amargando. Vivir con culpa, aún sin merecimiento, es el signo de algunos. [/lang_es]