[lang_gl]UNHA DATA AGARDA[/lang_gl][lang_es] UNA FECHA AGUARDA[/lang_es]

[lang_gl] Procuro na base de datos do Ministerio de Cultura, no ISBN, a lista de publicacións miñas, encontro alí parte delas e descubro ao lado do nome do autor unha data, 1956, o ano no que nacín, e logo un guión e un espacio: o espacio da outra data que está aí a agardar por min que chegue. Chegarei, chegará. O Ministerio xa anuncia a morte de un. A vida do escritor ten esas cousas, faino a un máis mortal.  [/lang_gl][lang_es] Busco en la base de datos del Ministerio de Cultura, en el ISBN, la lista de mis publicaciones, encuentro allí una parte de ellas y descubro al lado de mi nombre de autor una fecha, 1956, el año en el que nací,  y a continuación un guión y un espacio: el espacio para la otra fecha que está allí aguardando por mí, llegará, llegaré. El Ministerio ya anuncia la muerte de uno. La vida del escritor tiene esas cosas, lo hace a  uno más mortal. [/lang_es]