PAPA BENEDICTO/ARTE PROVOCADORA?

benedicto

[lang_gl] Ninguén pode dicir que o Benedicto XVI non é un intelectual reaccionario moi intelixente e que non coñece as tensións internas da nosa civilización.http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/21/cultura/1258802262.html

Mais chega tarde, este mundo noso xa non é sequera de goma, está feito de electricidade: non é material, non é controlábel. Tamén os artistas precisamos que exista unha orde, mesmo para poder transgredila cando é preciso. Mais non hai nada que transgredir, porque todo aboia ao mesmo nivel. Non é o nivel da merda, tamén esta é virtual.[/lang_gl][lang_es] Nadie puede decir que Benedicto XVI no es un intelectual reaccionario muy inteligente y que no conoce las tensiones internas de nuestra civilización.http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/21/cultura/1258802262.html

Pero llega tarde, este mundo nuestro ya no es siquiera de goma, está hecho de electricidad volátil: no es material, no es controlable. También los artistas necesitamos que exista un orden, incluso para poder transgredirlo cuando es preciso. Pero no hay nada que transgredir, porque todo flota al mismo nivel. No es el nivel de la mierda, también ésta es virtual.