DISNEY`S HELL

dumbo

[lang_gl] No apartado soto onde din que repousa o corpo de Walt Disney en conserva, sinistra conserva, hai máis horrores e en época de crise e confusión puxéronos á venda. Eis ese filme, outro máis, de pornografía da tortura, “Saw” (o VI). Os adictos ás “snuff movies” só teñen que pasar por taquilla ou baixala da Rede.

Debaixo da violencia emocional de “Dumbo” había outras violencias. [/lang_gl][lang_es] En el apartado sótano donde dicen que reposa el cuerpo de Walt Disney en conserva, tan siniestro, hay más horrores y en esta época de crisis y confusión los ponen a la venta. Ahí está esa película, otra más, de pornografía de la tortura, “Saw”(el VI). Los adictos a las “snuff movies” sólo tienen que pagar en taquilla o bajársela de la Red.

Debajo de la violencia emocional de “Dumbo” había otras violencias ocultas. [/lang_es]