[lang_gl]”SETE PALABRAS” para o Día de Defuntos[/lang_gl][lang_es]”SIETE PALABRAS” para el Día de Difuntos[/lang_es]

Anxo Rei Ballesteros, Adolfo.[lang_gl] Hoxe día 30 de Novembro hai un ano morreu Anxo Rei Ballesteros, Adolfo. A escrita/reescrita do meu libro “Sete palabras”, un diálogo con fantasmas tamén incluiu as tesoiras, caeron pedaciños do libro que fican polos caixóns do ordenador. Un pedaciño que caeu xa o resgatei alá atrás e rescátoo hoxe para lembrar a un escritor que morreu na véspera do Día de Defuntos e que no ano 1977 escribira “Dos Anxos e dos Mortos”. Vai, de anxos e de mortos, Anxo morto.

Chaman ao teu celular, suxeitas o paraugas como podes, pousas as flores na lousa co seu nome e ano da morte, contestas a chamada.
Pídenche que digas algo sobre un escritor que morreu estes días, todo é moi axeitado, falar desde o cemiterio na véspera do Día de Defuntos sobre un escritor finado. Dis de Anxo Rei Ballesteros que era un intelectual e mais un neno libre e que viviu e escribiu como un artista, como un salvaxe. Esa admiración túa polos artistas meniños, ti que falas polo celular e ao tempo non deixas de acomodar as flores na tumba da túa avoa. Ti que es un home de familia responsábel, un fillo e neto abnegado, un cidadán preocupado pola cousa pública e todas esas cousas.
Aquí estás ti a falar dun escritor ao que lle querías e que morreu. Ti, que acreditas na gloria e soñas con escribir libros que duren, que sigan a ser lidos cando ti esteas morto, como agora está morto el, sintes no fondo de ti que a morte de calquera escritor mostra o fracaso de vivir para a literatura. Morreches e xa. Estás morto, non estás. Acabou, meu home. Só ten sentido a vida vivida, as persoas que abrazaches, coas que te confundiches, as que son parte da túa vida, as que cando ti morras ficarán mancadas, un cacho de si amputado. Para que dures un chisquiño máis, un eco, é preciso que haxa alguén que sufra, que te lembre con lástima. Cando un quere que o queiran o que quere é que alguén sufra por causa del. Egoísmo voraz.
“[/lang_gl][lang_es] Hoy, día 30 de Noviembre, hace un año que moría Anxo Rei Ballesteros, Adolfo. La escritura/reescritura de mi libro “Siete Palabras”, un diálogo con fantasmas, también incluyó las tijeras, se cayeron pedacitos de libro que quedan por los cajones del ordenador. Un pedazo que se cayó ya lo rescaté hace unos meses, pero quiero colgarlo hoy aquí  para recordar a un escritor que murió la víspera del Día de Difuntos y que en el año 1977 había escrito “Dos Anxos e dos Mortos” (“De los ángeles y de los muertos”). Va, Anxo muerto.

Llaman a tu móvil, sujetas el paraguas como puedes, posas las flores en la lápida con su nombre y año de la muerte, contestas la llamada.
Te piden de un periódico que digas algo sobre un escritor que ha muerto estos días, todos es muy adecuado, hablar desde el cementerio la víspera de Difuntos sobre un escritor muerto. Dices de Anxo Rei Ballesteros que era un niño libre y que vivió y escribió como un artista, como un salvaje. Esa admiración tuya por los artistas niños, tú que hablas por el móvil y al tiempo no dejas de acomodar las flores en la tumba de tu abuela. Tú que eres un hombre de familia responsable, un hijo y nieto abnegado, un ciudadano preocupado por la cosa pública y todas esas cosas.
Aquí estás tú hablando de un escritor al que querías y que se murió. Tú, que crees en la gloria y sueñas con escribir libros que duren, que sigan siendo leídos cuando estés muerto, como ahora está muerto él, sientes en el fondo de ti que la muerte de cualquier escritor muestra el fracaso de vivir para la literatura. Te moriste y ya. Estás muerto, no estás. Se acabó, compañero. Sólo tiene sentido la vida vivida, las personas que abrazaste, con las que te confundiste, las que son parte de tu vida, las que cuando mueras quedarán heridas, un cacho de si amputado. Para que dures un poquito más, un eco, es necesario que haya alguien que sufra, que te recuerde con lástima. Cuando uno quiere que lo quieran lo que quiere es que alguien sufra por su causa. Egoísmo voraz.
” [/lang_es]