“20 ANOS DE LITERATURA GALEGA”

[lang_gl] Así se titula unha mesa redonda organizada para o próximo 15 de Novembro en Vigo que organiza a “Fundación Caixa Galicia”  e á que me convida a participar Luis Franqueira. 20 anos, son moitos ou poucos? Depende.

Para lembrar o que vivía este escritor hai vinte anos busco nos meus diarios. Encontro os primeiros apuntamentos desde o ano 1983, con todo o primeiro que está datado é do ano 1987 e o seguinte xa é de Maio do 1990. Paréceme evidente que ese escritor que leva esa conta ten un sentido histórico de si propio. Que caste de monstro é alguén que vive así?[/lang_gl][lang_es]Así se titula una mesa redonda organizada para el próximo 15 de Noviembre en Vigo que organiza la “Fundación Caixa Galicia” y a la que me invita a participar Luis Franqueira. ¿20 años son muchos o pocos? Depende.

Para recordar lo que vivía este escritor hace veinte años busco en mis diarios. Encuentro los primeros apuntes desde el año 1983, sin embargo el primero que está datado es del año 87 y el siguiente ya es de Mayo de 1990. Me parece evidente que ese escritor que lleva esa cuenta tiene un sentido histórico de si mismo. ¿Qué clase de monstruo es alguien que vive así?