[lang_gl] LIBRO ELECTRÓNICO? Non, TEXTO DIXITAL?[/lang_gl][lang_es] ¿LIBRO ELECTRÓNICO? No, TEXTO DIGITAL[/lang_es]

[lang_gl] O proceso de dixitalización tecnolóxica vai atinxir a moitos aspectos da nosa vida e a prácticamente todos os instrumentos. A lectura no libro dixital fai desaparecer as páxinas, a idea poética de “follas”, a páxina como metáfora. E así fica só o texto, soíño. As palabras núas. Que frío non han pasar.[/lang_gl][lang_es] El proceso de digitalización tecnológica va a alcanzar a muchos aspectos de nuestra vida y a prácticamente todos los instrumentos. La lectura en el libro digital hace desaparecer las páginas, la idea poética de “hojas”, la página como metáfora (pasemos página). Y así queda sólo el texto, solo. Las palabras desnudas. Que frío van a pasar. [/lang_es]