ESCRITOR@S, Joyce Carol Oates

[lang_gl] Hamlet a Ofelia: “Pensades que son mellor de tocar que unha gaita? Tomádeme polo instrumento que máis vos reine, e por moito que fuchiquedes nel non habedes tirar de min son ningún?” Pregúntome se, sabendo a tropa que era aquel público para o que escribía o inglés, non terá un dobre sentido erótico.

Mais, ao que estamos, os escritores somos un instrumento e, aínda que o artista pretenda reunir dentro súa o masculino e o feminino,  non é o mesmo instrumento o escritor varón que o escritor femia, por moito que o pretendamos. Hai un determinismo biolóxico. Leo “A filla do sepultureiro” de Joyce Carol Oates e comprobo que ninguén como unha muller, que sexa grande escritora, para contar o que sinte outra muller, personaxe.[/lang_gl][lang_es] Hamlet a Ofelia: “¿Pensáis que soy más fácil de tañer que un instrumento? Pensad en el instrumento que prefiráis, por mucho que lo manipuléis no conseguiréis sacar de mi sonido alguno.” (Más o menos). Sabiendo para que público escribía el inglés es difícil no imaginar que estas palabras no tienen doble sentido, erótico.

Pero a lo que iba, los escritores somos instrumentos, y aunque el artista pretenda abarcar dentro de si lo masculino y lo femenino, no es el mismo instrumento el escritor varón que el escritor hembra. Hay un determinismo biológico. Leo “La hija del Sepulturero” de Joyce Carol Oates y compruebo que nadie como una mujer, gran escritora, para contar lo que siente otra mujer, personaje. [/lang_es]