[lang_gl]LIBRO ELECTRÓNICO: O MEDO[/lang_gl][lang_es] LIBRO ELECTRÓNICO: EL MIEDO[/lang_es]

[lang_gl]Estou aquí para divagar unha miga sobre o chamado libro electrónico. Polo de agora aínda non é máis que un fantasma, iso sí esa fantasma xa está aquí e condiciona todo o que ten a ver cos libros. É un medo de editores, libreiros, escritores…Con razón.

Cambiar danos traballos, os cambios doen. E quen dixo que á serpe non lle doe cambiar a camisa?[/lang_gl][lang_es] Estoy aquí para divagar un rato sobre el llamado libro electrónico. Por lo de ahora aún no es más que un fantasma;eso sí, ese fantasma ya está aquí y condiciona todo lo que tiene que ver con los libros. Es un miedo de editores, libreros, escritores…Con razón.

Cambiar cuesta, los cambios son dolorosos. ¿Quién dijo que a la serpiente no le duele cambiar la camisa?[/lang_es]