[lang_gl]O QUE WILLIAN SHIRER NON VIU NO SEU “DIARIO DE BERLÍN”[/lang_gl][lang_es] LO QUE WILLIAN SHIRER NO VIO EN SU “DIARIO DE BERLÍN”[/lang_es]

[lang_gl] Shirer foi un observador moi lúcido e , como corresponsal, viu esencialmente o que significaba o nazismo na xeostretatexia europea e internacional, tivo acceso a informacións privilexiadas mais non puido ver o esencial: o xenocidio que xa estaba en curso dos xudeus e xitanos, o carácter esencialmente xenocida do fascismo alemán.

Shirer, como xornalista, estaba perto de máis da información, dentro dela, e iso ocultoulle a realidade. É precisa a distancia para ver as cousas en perspectiva e comprender. [/lang_gl][lang_es] Shirer fue un observador muy lúcido y, como corresponsal, vio esencialmente lo que significaba el nazismo en la estrategia europea e internacional, tuvo acceso a informaciones privilegiadas pero no pudo ver lo esencial: el genocidio que ya estaba en curso de los judíos y gitanos, el carácter esencialmente genocida del fascismo alemán.

Shirer, como periodista, estaba demasiado cerca de la información y eso le ocultó la realidad. Es necesaria la distancia para ver en perspectiva y comprender. [/lang_es]