ETA: clasismo, racismo

[lang_gl] Resulta particularmente obsceno que ETA se presente como un movemento “de liberación”. Liberación de quen? Dos amos, dos que teñen privilexios, dos que son máis chulos? ETA é fundamentalmente clasismo, desprezo aos “outros” que considera inferiores. Unha forma vil de racismo como outra calquera. [/lang_gl][lang_es] Resultar particularmente obsceno que ETA se presente como un movimiento “de liberación”. ¿Liberación de quienes? ¿De los amos, de los que tienen privilegios, de los que son más chulos? Eta es fundamentalmente clasismo, desprecio a los “otros” que considera inferiores. Una forma vil de racismo como otra cualquiera. [/lang_es]