DOPPELGÄNGER

[lang_gl] Suso de Toro quere aclarar que ten un “doppelgänger”, un dobre sinistro, ven ser ese tal Suso “del” Toro. Ese ser naceu en parte polo cruzamento do seu apelido co dos cineastas Guillermo e mais Benicio del Toro, parentes moi moi lonxanos, e máis que nada polo odio e a pulsión sectaria da caverna da ultradereita e dos sectarios en xeral que desexaron que existise ese ser perverso. Suso “del” Toro é perverso, ruín. É suxo e túzaro. Na Galiza para os verdadeiros patriotas é un españoleiro traidor, amigo de Zapatero e deste xeito inimigo do pobo galego. E para a caverna madrileñista é un roxo separatista, inimigo de España, da súa sagrada unidade, da lingua común unha e libre, do organillo e da Verbena de la Paloma. Tamén é antinorteamericano, anticomunista, antiisraelí, antifascista, antisemita, xudeu, palestino, capitalista, anticapitalista, nacionalista, antinacionalista, taurino, antitaurino, blasfemo, meapilas…Unha aberración inimiga das persoas normais en xeral. Suso de Toro non se fai responsábel das barbaridades e falcatruadas que faga ou diga ou digan que fai ou di ese tal “Suso del Toro”.

(Suso de Toro está convencido de que o Suso del Toro é Fantomas, está a procurar probas que o demostren para desenmascaralo)[/lang_gl]

[lang_es] Suso de Toro quiere aclarar que tiene un “doppelgänger”, un doble siniestro, que es ese tal “Suso del Toro”. Ese ser nació en parte por un cruce de su apellido con el de los cineastas Guillermo y Benicio del Toro, parientes muy muy lejanos, y, sobre todo, por el odio y la pulsión sectaria de la caverna de la ultraderecha y de los sectarios en general que desearon que existiese ese ser perverso. Suso del Toro es perverso, ruín y mezquino. Es sucio y grosero. En Galicia, para los verdaderos patriotas, es un españolista traidor, amigo de Zapatero y por ello un peligroso enemigo del pueblo gallego. Y para la caverna españolista es un rojo separatista, enemigo de España y de su unidad, de la lengua común una y grande, del organillo y la Verbena de la Paloma. Pero también es antinorteamericano, anticomunista, antiisraelí, proisraelí, antifascista, judío, palestino, capitalista, anticapitalista, nacionalista, antinacionalista, taurino, antitaurino, blasfemo,meapilas…Una aberración enemiga de las personas normales que se manifiestan con sus banderas en la Plaza de Colón madrileña o en cualquier otro lado. Suso de Toro no se hace responsable de las barbaridades y sinvergozonerías que haga o diga, o digan que hizo o dijo, el tal Suso “del” Toro.

(Suso de Toro está convencido de que Suso del Toro es Fantomas, ,está buscando pruebas que lo demuestren para desenmascararlo)[/lang_es]