[lang_gl] UN ÚLTIMO MOHICANO QUE NON LEU “MILLENIUM”[lang_gl][lang_es] UN ÚLTIMO LECTOR MOHICANO QUE NO LEYÓ “MILLENIUM”[/lang_es]

[lang_gl] Un amigo que gosta de ler, e que estivera de viaxe uns meses, confioume casualmente que non lera eses libros dos que tanto se fala e que seique todo o mundo leu. “Baixa a voz”, dixen, “non che vaian ouvir”. “Se se enteiran obrigaránche a lelos. Ti tés un valor ecolóxico e cultural incomparábel. Dentro duns meses, cando pase esta pandemia ti serás estudado polos científicos. Aínda posúes unha xenética cultural que quizais poida curar ao público lector atacado desta febre. Mentres tanto ti fai como se tamén o leses, pódoche prestar un exemplar que teño eu usado para que o podas mostrar se che interrogan. ” Non podo dicir o seu nome, é vital que siga a ser segredo. Aínda hai esperanza dunha vacina. [/lang_gl][lang_es] Un amigo al que le gusta leer, y que había estado de viaje unos meses, me confió casualmente que no había leído esos libros de los que tanto se habla y que por lo visto todo el mundo ha leído. “Baja la voz”, le dije, “que no te oigan”. ” Si se enteran te obligarán a leerlos. Tú tienes un valor ecológico y cultural incomparable. Dentro de unos meses, cuando pase esta pandemia, serás estudiado por los científicos. Guardas una genética cultural que quizá pueda curar al público lector atacado por esta fiebre. Mientras tanto tú haz como si también lo hubieses leído, te daré un ejemplar que tengo usado para que lo puedas enseñar.” Lo siento, no puedo decir su nombre, es vital que siga siendo secreto. Aún hay esperanza de una vacuna. [/lang_es]