[lang_gl]GOOGLE: O CEREBRO DA HUMANIDADE? [/lang_gl] [lang_es] GOOGLE: ¿EL CEREBRO DE LA HUMANIDAD?[/lang_es]

[lang_gl] A nosa especie vai cerrando un ciclo, teceu a súa rede ao redor do planeta, creou unha especie global, conscientemente articulada. A nosa intelixencia individual creou intelixencias comunitarias, tribais, nacionais…Agora, a intelixencia da especie. É a Rede a raíña do noso formigueiro, a depositaria da intelixencia colectiva desta especie?[/lang_gl][lang_es] Nuestra especie va cerrando un ciclo, tejió su red alrededor del planeta, creó una especie global, conscientemente articulada. Nuestra inteligencia individual creó inteligencias comunitarias, tribales, nacionales…Ahora, la inteligencia de la especie. ¿Es la Red la reina de nuestro hormiguero? ¿La depositaria de la inteligencia colectiva de la especie?[/lang_es]