PUBLICAR ELECTRÓNICO?

[lang_gl] A cada día tropezo máis coa idea, tentación, de publicar en edición dixital. Teño case toda a miña obra descatalogada ou inédita en castelán, teño un libro de ensaios traducido a agardar editor…, debo agardar a que lla pida ao meu axente unha editorial en papel? Por que non vou ofrecela eu en edición electrónica? Debo dar ese salto? Que distancia é a que salto?[/lang_gl][lang_es] Cada día me tropiezo más con la idea, la tentación, de publicar en edición digital. Tengo casi toda mi obra descatalogada o inédita en castellano, tengo un libro de ensayos traducidos esperando editor…¿Debo esperar a que se la pidan a mi agente alguna editorial en papel? ¿Por qué no voy a ofrecerla en edición electrónica? ¿Debo dar ese salto? ¿Qué distancia es la que salto?[/lang_es]