“CAPTURING THE FRIENDMANS” , de Andrew Jarecki

[lang_gl]“Capturing the Friendmans”. Impresionante, desestabilizadora, demoledora. Se algo fica en claro logo de vela é que a familia foi víctima da Lei de Lynch, a verdadeira lei norteamericana, e que contra esa xente operou o odio dunha comunidade ao distinto; en concreto o odio ao xudeu. Puro antisemitismo. Chámame a atención que no filme non apareza iso no discurso, cando se manifesa nas imaxes e mais  nas palabras. [/lang_gl][lang_es]“Capturing the Friendmans”. Impresionante, desestabilizadora, demoledora. Si algo queda claro después de verla es que la familia fue víctima de la Ley de Lynch, la verdadera ley norteamericana, y que contra esa gente operó el odio de la comunidad al distinto; en concreto el odio al judío. Puro antisemitismo. Me llama la atención que en la película no aparezca eso en el discurso, cuando se manifiesta en las imágenes y en las palabras. [/lang_es]