“HISPÁNICA” en Ivrea

[lang_gl] De volta dunha Italia confusa, Berlusconi coa súa omnipresenza tapa a realidade dun país confuso ante si propio.

E na Ivrea, perto de Torino, saudei antigos amigos como o Ignacio Martínez de Pisón, un maño barcelonés, e fixen novos amigos, sempre me sorprende a marabilla que é facer amigos nestas alturas da vida: o Paolo Collo e o Glauco Felici, un escritor, Bruno Arpaia,  e un libreiro que gosta da literatura, o Italo Cossavella, que abriu a súa librería, “Cossavella”, para nós. Nunca pensara que visitar unha librería cerrada ao público nunha tarde de domingo, doménica!, podía ser un agasallo. Os libros alí descansan cos ollos pechos e alentan plácidamente.

E recobrei a confianza no meu romance, que alí se chama “Uomo senza nome”. Mesmo recobrei un chisco de confianza no poder da literatura e da letra escrita. “Home sen nome” foi incómoda na Galiza, a comunidade de lectores en galego síntese víctima (“a nosa lingua perseguida, etc”) e gosta de identificarse coas víctimas mártires, o meu romance é incómodo de máis, o punto de visa do verdugo é desconcertante, desconcertou. E na España castigáronme por ser amigo de Zapatero, nunca me arrepentirei diso, nin me arrepentirei da amizade a un amigo nin da estima e  o recoñecemento político a un dirixente digno e inxustamente atacado. Tamén me castigaron por ser o libro incómodo, tamén plantea un tabú: quen eran os nosos mestres? Chamáronme “inquisidor”, os inquisidores. [/lang_gl]

[lang_es]  De vuelta de una Italia confusa, Berlusconi con su omnipresencia ocupa todo el aire y tapa la realidad de un país confuso ante si mismo.

Y en Ivrea, cerca de Turín, saludé a antiguos amigos, como Ignacio Martínez de Pisón, un maño barcelonés adorable, e hice nuevos amigos, siempre me sorprende la maravilla de hacer amigos a estas alturas de la vida: Paolo Collo, Glauco Felici, un escritor, Bruno Arpaia,  un librero al que le entusiasm la literatura, Italo Cossavella, que abrió su librería, “Cossavella”, para nosotros. Nunca había pensado que visitar una librería cerrada al público en una tarde de domingo, doménica!, podía ser un privilegio y un regalo. Los libros allí duermen y respiran plácidamente.

Y recobré la confianza en mi novela, que allí se llama “Uomo senza nome”. Incluso recobré algo de confianza en el poder de la literatura y de la letra escrita.  “Home sen nome” fue incómoda en Galicia, la comunidad de lectores en gallego se siente víctima (“a nosa lingua perseguida, etc”) gusta de identificarse con las víctimas mártires, mi novela es excesivamente incómoda, el punto de vista del verdugo es demasiado desconcertante, desconcertó. Y en  España me castigaron de modo muy explícito por ser amigo de Zapatero. Nunca me arrepentiré de eso: ni me arrepentiré de la amistad con  un amigo admirable ni de la estima y el reconocimiento político a un dirigente digno implacable e injustamente atacado. También me castigaron por ser el libro incómodo, plantea un tabú: ¿quiénes eran nuestros maestros? Me llamaron “inquisidor”, los inquisidores.[/lang_es]