CARTAS DE PAPEL

[lang_gl] Leo as reseñas de libros que recollen as cartas enviadas por Samuel Beckett e por Paul Valéry. A correspondencia dos autores é a trastenda, o que axuda a comprender esa obra. Foise o tempo das cartas, quen escribe hoxe cartas? Escribimos breves emails…Xa non escribimos sobre papel, escribimos aquí, neste éter eléctrico.

     A desaparición das cartas dos autores é un dos moitos signos da desaparición da figura do autor tal como chegou a nós aínda no século XX. O século aquel.[/lang_es]

[lang_es] Leo las reseñas de libros que recogen las cartas enviadas por Samuel Beckett y por Paul Valéry. La correspondencia de los autores es la trastienda, lo que ayuda a comprender esa obra. Se fue el tiempo de las cartas de papel, quién escribe hoy cartas. Escribimos breves emails…Ya no escribismo sobre papel, escribimos aquí, en este éter eléctrico.

Esa desaparición de las cartas de los autores es uno de los muchos signos de la desaparición de la figura del autor tal como nos llegó a nosotros aún en el siglo XX. Aquel siglo. [/lang_es]