BOTELHAS E BOTELLAS

[lang_gl]Hai anos xa (cando foi?, no 1998, 99?) que abrin unha páxina web que titulei “Botelha ao mar”, escrito en galego, ao xeito internacional. Pensei que Internet me ofrecía a posibilidade de dicir o que me prohibiran no papel. Aquela páxina non rexistraba as visitas nin tampouco aceptaba deixar comentarios, preferín a distancia, aínda a prefiro. Deixei de escribir alí porque non podía xa con todo o que tiña enriba, foron uns tres anos, con subidas de textos mensuais e quincenais. Tiven tentacións de pasalo a papel, non o fixen. Mesmo perdín os textos todos, perdín a páxina web, e houbo alguén descoñecido, e a quen agradezo, que rescatou os textos todos e volveunos pendurar na Rede (Non sei se todos podemos ser heroes, como cantaba DAvid Bowie, mais calquera pode ser mago ou meiga).

Anos despois escribín nas páxinas de cultura galega de “El País” unhas novas botellas ao mar, xa coa ortografía oficial pois no papel rexen as leis da autonomía, a diferencia da Rede, onde se busca saltar fronteiras administrativas e achegarse (naquel caso á xente que fala e escribe a nosa lingua noutros países, Brasil, Portugal, Mozambique, Angola…). Non sei se terán a frescura, ou a amargura, daquelas outras “botelhas” primeiras.

Pola rede encontro aínda algunha páxina coas miñas botellas, cousa que agradezo desde a distancia, mais vou deixar quedar aquí todas as que dea recuperado, as de antes e as de despois.[/lang_gl]

[lang_es]

Hace años ya (¿cuándo fue? ¿En 1999, 2000?) que abrí una página web que titulé “Botelha ao mar”. Pensé que Internet me ofrecía la posibilidad de decir lo que me habían prohibido en el papel. Aquella página no registraba las visitas ni tampoco aceptaba dejar comentarios, preferí la distancia, aún la prefiero. Dejé de escribir allí cuando ya no podía con todo lo que tenía encima, fueron unos tres años echando botellas al mar de la Red cada mes o cada quince días. Tuve la tentación de pasarlo a papel, editarlo en libro, no lo hice. Incluso perdí todos los textos, perdí la página web, y hubo alguien desconocido, a quien doy las gracias, que rescató los textos y los volvió a colgar en la Red, todavía andan por ahí algunos. No sé si podemos ser todos héroes, como cantaba David Bowie, pero cualquiera puede ser mago o maga.

Años después escribí enlas páginas de “El País” en Galicia unas nuevas botellas al mar, éstas ya con la ortografía oficial pues en el papel rigen las leyes y normas de la administración, a diferencia de la Red, donde se busca saltar fronteras administrativas y acercarse. No sé si tendrán la frescura, o la amargura, de aquellas otras “botelhas” primeras.

Intentaré recuperar para este lugar virtual esos textos, los de antes y los de ahora, que creo que nunca editaré en libro, nacidos más para el azar que para el orden. [/lang_es]